loader

13 – 14 Temmuz AOSB Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı Gerçekleştirildi!

Ekleme Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı
image

AOSB Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı 13 Temmuz  ilk gününde AOSB Bölge Müdürümüz Sayın Ersin AKPINAR’ın açılış konuşmasıyla başlamış olup, AOSB olarak Yeşil Mutabakat adına neler yaptık, neler yapabiliriz konularından bahsetti.

Ardından AOSB Proje Destek Ofisi Koordinatörü ve ATÜ TTO Müdürü  Sayın Doç. Dr. Tuğçe DEMİRDELEN Yeşil mutabakat ve sürdürülebilirlik ile ilgili firmaların yapması gerekenleri ve üniversitelerin bu konuda desteğinin önemli rol oynayacağı proje destek ofisi ve teknoloji transfer ofisi olarak süreçte aktif rol oynayacaklarını ifade etti.

Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü  Sayın Prof. Dr. Volkan EDİGER yapmış olduğu sunumla Yeşil Mutabakat’ın oluşma süreci, Dünya’da uygulanabilirliği ve öneminden bahsederek tebrübelerini bizlerle paylaştı.

Shura Enerji Merkezi Kıdemli Enerji Analisti  Sayın Yael TARANTO’ya online bağlanarak yapmış olduğu sunumlarla Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilirliğin öneminden bahsetti.

Son olarak TUBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Uzman Araştırmacı Sayın Dr.Recep PARTAL’ınyapmış olduğu sunumlarla özellikle sanayicilerimiz ne gibi önlemler alarak yeşil OSB’ye katkıda bulunabilirler ve uzun sürede ne gibi kazançlar sağlanabilir konularını bahsedildi.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü’nün başlatmış olduğu bu ilk çalıştay ile Yeşil Mutabakat adına verimli ve güzel bir toplantı gerçekleştirildi.

Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilirlik Çalıştayının ilk gününde yuvarlak masa toplantısı düzenlendi!

AOSB Bölge Müdürü Ersin AKPINAR, AOSB Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe DEMİRDELEN,Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Volkan EDİGER, ATÜ TTO Müdür Yardımcısı Abdurrahim DAL, ATÜ TTO Uzmanı Manolya GÜLDÜREK, AOSB Proje Uzmanı Özkan Özbek, TÜBİTAK  MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Uzman Araştırmacıları Dr. Recep PARTAL ve Dr irfan Baştürk, 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Doç.Dr. İstemi Berk ve Enerjisa Firması Satış Direktörü Uğur ALSANCAK’ın katılımlarıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

AOSB’de gerçekleşen yuvarlak masa toplantımızda; AOSB’de Yeşil Mutabakat Projesi konusunda  fikir ve öneriler hakkında bilgi  alışverişi sağlandı.

14 Temmuz ikinci günü tam hızıyla devam etti !

AOSB’nin düzenlemiş olduğu Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı 14 Temmuz ikinci gününde İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri  Syn Doç. Dr. Çiğdem NAS’ın sunumlarıyla Yeşil Mutabakat nedir, neler yapmalıyız konularındaki tecrübelerini bizimle paylaştı.

TEMSA firması AR-GE ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı  Sayın Caner SEVGİNER, Yeşil OSB ışığında oluşturdukları araçlardan bahsetmiştir. Elektrikli otobüslerin faydaları, günümüz şartlarındaki eksiklikler ve neler yapmalıyız konularını detaylı bir şekilde anlatmıştır. Bu anlatım ışığında AOSB Bölge Müdürü Sayın Ersin AKPINAR uygun şartlar sağlandığında AOSB’de  ilk elektrikli servis kullanımını kendi bünyesinde yapmak istediklerini ve bu konudaki işbirliğine hazır olduklarından bahsetmiştir. Böylelikle ikili işbirliklerinin önü açılmıştır.

Ardından Türkiye Kojenarasyon Derneği ve aynı zamanda Barış Teknolojik Tesisat Sistemleri Kurucu Ortağı Sayın Hamdi HOPLAMAZ , Kojenerasyon Derneği olarak neler yaptıklarından behsetmiş olup tecrübelerini bizimle paylaşmıştır.

Beta Transformatör firması adına Sayın  Ersen SEVDİ  yaptığı sunumda Beta Transformatör olarak, çevreyi daha az kirleten sistemlerden bahsederek OSB’de bulunan eski trafoların iade alınarak yerine temiz yenilenebilir trafolarla değişimikampanyasını yaparak tüm sanayicileri değişime ve gelişime sürükleyecek sistemlerden bahsetmiştir.

Turseff İş Geliştirme Müdürü Sayın Selen İNAL,çalıştayımıza online olarak katılarak, Turseff olarak Yeşil Mutabakat adına neler yaptıklarını, firmalara ne tür destekler verildiğini anlatarak , bilgilerini aktarmıştır.

Son olarak Enerjisa Enerji Verimliliği Birim Yöneticisi Sayın Cengiz ÖREN, Enerjisa olarak Enerji verimliliği yönetimi ve tasarrufundan bahsederek, 5 yılda %10 enerji tasarrufu yapan firmalara teşvikler vererek enerji verimliliği konusunda ilerlediklerinden bahsetmiştir. Enerjisa  Yenilenebilir Enerji Uygulama Mühendisi Sayın Emre KILINÇ yapmış olduğu sunumda GES panelleri kurulumlarının firmalara sağladığı tasarruflar, GES panelleri kurulum maliyetleri ve bu maliyetlerin ne kadar yılda kendi amortismanını sağladığı konularında açıklamalarda bulunmuşlardır.

Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilirlik Çalıştayının ikinci gününün sonunda değerli katılımcılarımıza plaketleri takdim edilmiştir. Güzel geçen çalıştay sonunda işbirliklerinin önü açılmıştır.

Çalıştay raporu en kısa zamanda paylaşılacaktır.