loader

AIP MEDİKAL KÜMELENME

Bölgesel gelişme modeli olan küme modeli ile AIP Medikal Kümelenme 2020 yılında Platform olarak çalışmaya başlamıştır. Yıl içinde üye sayısı 15'in üzerine çıktığı için medikal sektörde pek çok üretim yapan firmaya ulaşmıştır. Adana ili ve AOSB bünyesinde, Medikal sektörde faaliyet gösteren tüm küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin, ulusal ve uluslararası kurumların desteği ve iş birliği ile çalışmasını sağlayabilecek yapıyı oluşturmaktır.

Kümelenme olarak hedefimiz ortak rekabet ile sektördeki pazar payını artırmaktır. Sağlık sektörümüzde yer alan üye firmaların ana faaliyet alanları;

·         Ambulans ve Acil Durum Ekipmanları

·         Ameliyathane Ekipmanları

·         Anestezi ve Solunum Ekipmanı

·         Biyoteknoloji Ürünleri

·         Çözüm Ortaklığı, Ar-Ge ve Entegrasyon

·         Diş Hekimliği Sistemleri

·         Fizyoterapi

·         Görüntüleme Sistemleri

·         Hastane Ekipmanları

·         Laboratuvar Ekipmanları

·         Medikal Gaz Sistemleri

·         Sterilizasyon Cihazları

·         Tek kullanımlık ürünler

·         Temiz Oda ve Biyogüvenlik Sistemleri

·         Terapi Sistemleri


Kümelenme olarak temel amacımız;

·         Yerli imalat firmalarımızın sorunlarına çözüm üretmek, sektörü geliştirmek için çalışmalar yapmak, firmalarımızın uluslararası pazarlarda rekabet edebilirliğini sağlamak ve güçlendirmek, yurt içi ve yurt dışı projelerde üyeler ile birlikte yer almaktır.

·         Küme rekabeti stratejisi, küresel pazarlardan daha yüksek pay alabilmek için teknoloji ve sistem entegrasyonuna odaklanmıştır,

·         Uluslararası standartlardaki küresel değişiklikleri takip ederek sektörel refleksler üretebilmek ve politika üretebilmektir,

·         Medikal cihazlar sektöründe alt-orta teknolojili ürünler segmentinden yükselen niş alanlar başta olmak üzere yüksek teknolojili ürünler için tamamlayıcı teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır,

·         Kümenin mevcut ekosistemini benimsemektir,

·         Ortak hedefler için stratejiler geliştirerek orta ve uzun vadeli kurumsal ve kamu işbirliklerini uygulamaktır.